Katedra Gospodarki
Turystycznej

Struktura Katedry

 

Katedra Gospodarki Turystycznej

Dyrektor Honorowy: prof. dr hab. Wiesław Maik
Dyrektor:  prof.WSG dr hab. Joanna Kosmaczewska
Koordynator Biura: Yana Smoliakova;

Asystent Biura: Adrianna Bartnicka, mgr

Pracownicy

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia