Katedra Gospodarki
Turystycznej

Bezpłatne kursy dla studentów obszaru Turystyka międzynarodowa!

 


 

Studia I stopnia obszar: Turystyka międzynarodowa

 

 

Szanowni studenci,

Uprzejmie informujemy, że w ramach programu studiów I stopnia obszaru Turystyka międzynarodowa realizowane będą bezpłatnie kursy:

*Wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży * 

Studenci będą otrzymywali zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, wystawiane przez KOLFER Sp. z o.o., potwierdzane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (w trakcie 4 semestru). 


*Kurs pilota wycieczek*  

Kurs pilota wycieczek (będzie wydawana legitymacja pilota na 6 semestrze - pod warunkiem zaliczenia określonych przedmiotów, kurs dla tej specjalności będzie bezpłatny, będzie pobierana jedynie opłata za wydanie legitymacji pilota 50 zł).

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia